Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Trovanje lekovima, lekovitim i biološkim materijama (T36-T50)

 • Uključuje se:
 • Predoziranje ovih materija
 • Greškom data ili uzeta pogrešna materija
 • Isključuje se:
 • Abusus substantiarum non dependiferarum (F55)
 • Neželjeni efekti („hipersenzitivnost”, „reakcija” itd.) ispravno propisanih supstanci; takvi slučajevi se klasifikuju prema prirodi neželjenih efekata kao:
 • Gastritis propter aspirinum (K29.-)
 • Poremećaji krvi (D50-D76)
 • Dermatitis contacta (L23-L25)
 • e materia consumpta (L27.-)
 • Nephropathia (N14.0-N14.2)
 • Effectus medicamentorum adversus (T88.7)
 • Reakcije i trovanja izazvani upotrebom psihoaktivnih supstanci (F10-F19)
 • Reakcije i trovanje lekovima koji deluju na plod i novorođenče (P00-P96)
 • Patološko trovanje lekovima (F10-F19)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: