Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Povrede više delova tela (T00-T07)

 • Uključuje se:
 • Obostrana zahvaćenost udova istog dela tela, povrede po vrsti koje uključuju dva ili više delova tela, a koje se mogu svrstati u S00-S99
 • Isključuje se:
 • Combustiones et corrosiones (T20-T32)
 • Congelationes (T33-T35 )
 • Morsus insecti venenosi (T63.4)
 • Višestruke povrede koje zahvataju samo jedan dio tela (vidi grupu S)
 • Combustio solaris (L55.-)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: