Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Nenormalni nalazi kod dijagnostike i funkcionalnih ispitivanja, bez dijagnoze (R90-R94)

 • Uključuje se:
 • Tomographia axialis computerisata (CAT scan)
 • Resonantia magnetica (MRI) (NMR)
 • Tomographia emissionalis positronica (PET scan)
 • Echogramma
 • Termographia
 • Roentgenographia
 • Isključuje se:
 • Abnormalitates in examinatione antentali matris invenitae (O28.-)
 • Nenormalni dijagnostički nalazi (vidi alfabetski indeks)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: