Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Zapaljenja kože i ekcemi (L20-L30)

 • Napomena:
 • U ovoj podgrupi termini „dermatitis” i „eczema” se koriste kao sinonimi i naizmenično.
 • Isključuje se:
 • Morbus granulomatosus chronicus (juvenilis) (D71)
 • Xerosis cutis (L85.3)
 • Dermatitis factitia (L98.1)
 • gangraenosa (L88)
 • herpetiformis (L13.0)
 • perioralis (L71.0)
 • hypostatica ((I83.1-I83.2)
 • Poremećaji kože i potkožnog tkiva uzrokovani radijaciom (L55-L59)

Lista bolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: