Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

X00Izlaganje nekontrolisanoj vatri u zgradi ili građevini

 • Uključuje se:
 • Rušenje zgrade u plamenu ili neke građevine
 • Pad sa zgrade u plamenu ili neke građevine
 • Udarac predmeta koji pada sa zgrade u plamenu ili neke građevine
 • Skakanje sa zgrade u plamenu ili neke građevine
 • Gorenje nameštaja
 • Topljenje
 • Tinjanje

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: