Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

C02.8Zloćudni tumor koji prelazi granice jezika - Neoplasma malignum linguae, limites transiens

 • Napomena:
 • Vidi Napomene, s početka Grupe II, tačka 5.
 • Uključuje se:
 • Maligne neoplazme jezika, čija tačka nastanka ne može biti
 • klasifikovana ni u jednu od kategorija (C01-C02.4)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: