Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

T02.2Prelomi više predela jedne ruke - Fracturae unius extremitatis superioris regionum multiplicium

 • Uključuje se:
 • Prelomi koji se mogu klasifikovati u S42.-, S52.-, S62.- i T10 za jednu ruku
 • Isključuje se:
 • Fracturae partium extremitatis superioris bilateralis multiplicium (T02.4)
 • extremitatis superioris et inferioris multiplicium (T02.6)
 • thoracis, regionis lumbalis, pelvis et extremitatum (T02.7)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: