Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

T00.3Površinske povrede u više predela donjih ekstremiteta - Laesiones superficiales extremitatis inferioris regionum multiplicium

 • Uključuje se:
 • Povšinske povrede koje se mogu klasifikovati u S70.-, S80.-, S90.- i T13.0
 • Isključuje se:
 • Laesiones superficiales partium extremitatis superioris et inferioris
 • multiplicium (T00.6)
 • combinationum partium corporis aliarum (T00.8)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: