Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

S12Prelom vrata - Fractura colli

 • Napomena:
 • Predviđena je sledeća moguća potpodela za prelome i rane. Ako prelom nije označen kao zatvoren ili otvoren, treba ga klasifikovati kao zatvoren. 0 zatvoren prelom 1 otvoren prelom Koristiti dodatne šifre za identifikaciju povreda kičme (S14.-)
 • Uključuje se:
 • Fractura cervicalis, arcus neuralis
 • columnae vertebralis
 • processus spinosi vertebrae
 • transversi vertebrae
 • vertebrae
 • arcus vertebrae

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: