Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R22Oteklina kože i potkožnog tkiva - Intumescentia cutis et subcutis

 • Uključuje se:
 • Noduli subcutis (localisati) (superficiales)
 • Isključuje se:
 • Inventa in diagnostica pathologica (R90-R93)
 • Hypertrophia lymphonodorum (R59.-)
 • Adipositas localista (E65)
 • Tumor mammae (N63)
 • Intumescentia intraabdominalis et pelvica (R19.0)
 • umbilicalis
 • Oedema (R60.-)
 • scroti (N50.8)
 • testis N50.8)
 • articuli (M25.4)
 • intraabdominale seu pelvicum (R19.0)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: