Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

R09Ostali simptomi i znaci sistema za krvotok i sistema za disanje - Symptomata et signa systematis circulatorii et respiratorii alia

 • Isključuje se:
 • Syndroma distress respiratoria adulti (J80)
 • Angor (distress) neonati respiratorius (P22.-)
 • Insufficientia respiratoria (J96.-)
 • pulmonis neonati (P28.5)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: