Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

P01.7Loše prednjačenje ploda pre porođaja sa posledicama po plod i novorođenče - Malpraesentatio ante partum cum sequelis ad fetum et neonatum

 • Uključuje se:
  • Praesentatio natibusante partum
  • Versio externaante partum
  • Praesentatio facieante partum
  • Positio transversaante partum
  • Positio instabilisante partum
  ante partum

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: