Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

P00.6Hirurške intervencije nad majkom sa posledicama po plod i novorođenče - Interventiones chirurgicae ad matrem cum sequelis ad fetum et neonatum

 • Isključuje se:
 • Sectio Caesarea pro partu praesenti (P03.4)
 • Laesio placentae per amniocintesim, sectionem Caesarem sive inductionem chirurgicam (P02.1)
 • Operatio chirurgica uteri sive organorum pelvis antecedens (P03.8)
 • Terminatio graviditatis, fetus et neonatus (P96.4)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: