Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

O08.2Začepljenje krvnog suda posle pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće - Embolia post abortum, graviditatem ectopicam et molarem

 • Uključuje se:
  • Embolia NOSpost status sub O00 - O07 classificatos
  • propter aërempost status sub O00 - O07 classificatos
  • fluidum amnioticumpost status sub O00 - O07 classificatos
  • coagulationempost status sub O00 - O07 classificatos
  • pulmonalispost status sub O00 - O07 classificatos
  • pyemicapost status sub O00 - O07 classificatos
  • septica sive septicopyaemicapost status sub O00 - O07 classificatos
  • propter saponempost status sub O00 - O07 classificatos
  post status sub O00 - O07 classificatos

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: