Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

O02.9Nenormalan ishod trudnoće, neoznačen - Eventus conceptionis abnormalis non specificatus

 • Napomena:
 • uključuje se abortus incompletus cum partibus fetus retentis.
 • Sledeća podela na bazi četiri oznake je u upotrebi za kategorije O03-O06:
 • .0 Nepotpun, komplikovan infekcijom polnih organa i karličnih organa sa stanjima pod O08.0
 • .1 Nepotpun, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem Sa stanjima pod O08.1
 • .2 Nepotpun, komplikovan embolijom Sa stanjima pod O08.2
 • .3 Nepotpun, sa drugim i neoznačenim komplikacijama Sa stanjima pod O08.3-O08.9
 • .4 Nepotpun, bez komplikacije
 • .5 Potpun ili neoznačen, komplikovan infekcijom polnih organa i organa karlice Sa stanjima pod O08.0
 • .6 Potpun ili neoznačen, komplikovan kasnim ili obilnim krvarenjem Sa stanjima pod O08.1
 • .7 Potpun ili neoznačen, komplikovan embolijom Sa stanjima pod O08.2
 • .8 Potpun ili neoznačen, sa drugim i neoznačenim komlikacijama Sa stanjima pod O08.3-O08.9
 • .9 Potpun ili neoznačen, bez komplikacija

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: