Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

B33.4†Hantavirusni (srčano) plućni sindrom - Syndroma (cardio) pulmonalis Hantaviralis (HPS) (HCPS) (J17.1*)

 • Uključuje se:
 • MorbusHantaviralis cum manifestatione pulmonali
 • Morbus viralis Sin Nombre
 • Isključuje se:
 • Febris haemorrhagica cum syndroma renali (A98.5†, N08.0*)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: