Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

N08.2*Oboljenja glomerula bubrega u bolestima krvi i poremećajima imuniteta - Glomerulonephropathiae in morbis sanguinis et disordinibus systematis immunologici

 • Uključuje se:
 • Glomerulonephropathia cryoglobulinaemica (D89.1†)
 • coagulatiogenes intravascularis disseminata (D65†)
 • haemolitico-uraemica (D59.3†)
 • morbogenes, cellulae falciformes (D57.0†)
 • purpurogenes Henoch-Schönlein (D69.0†)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: