Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

B26.8Epidemijske zauške sa drugim komplikacijama - Parotitis epidemica cum complicationibus aliis

 • Uključuje se:
 • Arthritis parotitica †(M01.5*)
 • Myocarditis †(I41.1*)
 • Nephritis †(N08.0*)
 • Polyneuropathia †(G63.0*)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: