Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

N06Izolovane belančevine u mokraći sa označenim morfološkim oštećenjem - Proteinuria isolata cum laesione morphologica specificata

 • Napomena:
 • Pogledati Napomenu za potkategorije.
 • Uključuje se:
 • Proteinuria verificata (ortostatica) (persistens) cum laesione morphologica classificata in .0-.8 ante (N00.-, N08)
 • Isključuje se:
 • Proteinuria NOS (R80)
 • Bence Jones (R80)
 • gravidae(012.1)
 • verificata NOS (R80)
 • orthostatica NOS (N39.2)
 • persistens NOS (N39.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: