Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

L50Koprivnjača - Urticaria

 • Isključuje se:
 • Dermatitis contacta allergica (L23.-)
 • Oedema angioneuroticum (T78.3)
 • Quincke (T78.3)
 • Urticaria gigantea (T78.3)
 • neonati (P83.8)
 • papulosa (L28.2)
 • pigmentosa (Q82.2)
 • serogenes (T80.6)
 • solaris (L56.3)
 • Angioedema hereditarium (E84.1)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: