Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

L04Akutno zapaljenje limfnog čvora - Lymphadenitis acuta

 • Uključuje se:
 • Abscessus (acutus) noduli lymphatici non mesentericus
 • Lymphadenitis acuta non mesenterica
 • Isključuje se:
 • Lymphadenopathia (R59.-)
 • generalis HIV(B24)
 • Lymphadenitis NOS (I88.9)
 • (subacuta, chronica) (non mesenterica) (I88.1)
 • mesenterica, non specificata (I88.0)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: