Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

L02.2Apsces, čir i grupa čireva kože trupa - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis trunci

 • Uključuje se:
 • Abscesus parietis abdominalis
 • thoracis
 • dorsi
 • inguinis
 • perinaei
 • umbilici
 • Isključuje se:
 • Abscessus mammae (N61)
 • furunculus et carbunculus cutis extremitatis (L02.4)
 • Omphalitis neonati (P38)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: