Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

L02.0Apsces, čir i grupa čireva kože lica - Abscessus, furunculus et carbunculus cutis faciei

 • Isključuje se:
 • Abscessus auris externae (H60.0)
 • oris (K12.2)
 • submandibularis (K12.2)
 • Furunculus et carbunculus cutis capitis (L02.8)
 • nasi (J34.0)
 • Hordeolum (H00.0)
 • Dacryocystitis acuta (H04.3)
 • Inflammatio orbitae acuta (H05.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: