Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

K00.4Poremećaji stvaranja zuba - Disordines formationis dentium

 • Uključuje se:
 • Aplasia et hypoplasia cementi dentium
 • Dilaceratio dentium
 • Hypoplasia substantiae adamantinae (neonatalis) (postnatalis) (praenatalis)
 • Odontodysplasia regionalis
 • Dentes Turner
 • Isključuje se:
 • Dentes Hutchinson syphiliticae (A50.5)
 • opaci(K00.3)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: