Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

J20Akutni bronhitis - Bronchitis acuta

 • Uključuje se:
 • Bronchitis NOS (u osoba mladih od 15 godina)
 • acuta et subacuta bronchospastica
 • fibrinosa
 • membranosa
 • purulenta
 • septica
 • cum tracheitide
 • Tracheobronchitis acuta
 • Isključuje se:
 • Bronchitis NOS (u osoba od 15 i više godina) (J40)
 • allergica NOS (J45.0)
 • chronica (J41.1)
 • mucopurulenta chronica (J42)
 • obstructiva * (J44.-)
 • simplex * (J41.0)
 • Tracheobronchitis NOS (J40)
 • chronica (J42)
 • obstructiva chronica (J44 .-)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: