Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

J02.8Akutno zapaljenja ždrela uzrokovano drugim označenim organizmima - Pharyngitis acuta organismis specificatis aliis excitata

 • Napomena:
 • Koristiti dodatne šifre (B95-B97) za identifikaciju infektivnog agensa.
 • Isključuje se:
 • Pharyngitis herpesviralis (herpes simplex) (B00.2)
 • enteroviralis vesicularis (B08.5)
 • mononucleosis infectiva (B27.-)
 • pharyngitis acuta gripposa (J10.1)
 • non identificata (J11.1)
 • Influenza virus identificata (J09, J10.1)
 • non identificata (J11.1)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: