Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

J00Akutni nazofaringitis - Nasopharyngitis acuta (common cold)

 • Uključuje se:
 • Coryza (acuta)
 • Catarrhus nasalis acutus
 • Nasopharyngitis NOS
 • infectiva NOS
 • Rhinitis acuta
 • infectiva
 • Isključuje se:
 • Nasopharyngitis chronica (J31.1)
 • Pharyngitis NOS (J02.9)
 • acuta (J02.-)
 • chronica (J31.2)
 • Rhinitis NOS (J31.0)
 • allergica (J30.1-J30.4)
 • chronica (J31.0)
 • vasomotoria (J30.0)
 • Nasopharyngitis dolorosa NOS (J02.9)
 • acuta (J02.-)
 • chronica (J31.2)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: