Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

I01.8Druga akutna reumatska bolest srca - Morbus cordis rheumaticus acutus alius

 • Uključuje se:
 • Bilo koje stanje u (I00) sa drugim ili višestrukim učešćem srca.
 • Pancarditis rheumatica acuta

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: