Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

I01Reumatska groznica sa oboljenjem srca - Febris rheumatica cum morbo cordis

 • Uključuje se:
 • Hronične bolesti reumatskog porekla (I00-I09) osim ako je prisutna reumatska groznica ili postoji dokaz o postojanju reumatskog procesa.
 • Isključuje se:
 • Hronične reumatske bolesti srca (I05-I09)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: