Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

H02.5Drugi poremećaji funkcije očnog kapka - Disordines functionis palpebrae alii

 • Uključuje se:
 • Ankyloblepharon
 • Blepharophimosis
 • Retractio palpebrae
 • Isključuje se:
 • Blepharospasmus (G24.5)
 • Tic psychogenes (F95.-)
 • organicus (G25.6)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: