Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

G04.0Akutno diseminirano zapaljenje mozga - Encephalitis disseminata acuta

 • Napomena:
 • Koristiti dodatne šifre spoljnih uzroka (Grupa XX) za identifikaciju vakcine.
 • Uključuje se:
 • Encephalitis postimmunisationalis
 • Encephalomyelilis

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: