Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

G01*Zapaljenje moždanica u ostalim bolestima izazvano bakterijama - Meningitis in morbis bacterialibus aliis

 • Uključuje se:
 • Meningitis anthracica (A22.8†)
 • gonococcica (A54.8†)
 • leptospirosa (A27.-†)
 • listerialis (A32.1†)
 • meningococcica (A39.0†)
 • neurosyphilitica (A52.1†)
 • salmonellosa (A02.2†)
 • syphilitica congenita (A50.4†)
 • secundaria (A51.4†)
 • tuberculosa (A17.0†)
 • typhoides (A01.0†)
 • propter morbum Lyme (A69.2†)
 • Isključuje se:
 • Meningoencephalitis et meningomyelitis in morbis bacterialibus aliis (G05.0*)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: