Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F84.4Hiperkinetički poremećaj sa duševnom zaostalošću i stereotipnim pokretima - Hyperkinesia cum retardatione mentali et motibus stereotypicis

 • Napomena:
 • Ovo je loše definisan poremećaj nesigurne nozološke vrednosti. Kategorija je formirana da uključi grupu dece sa teškom duševnom zaostalošću (IQ ispod 34), koja imaju velike probleme u hiperaktivnosti, pa- žnju i stereotipnim ponašanjima. Takva deca nemaju koristi od upotrebe stimulativnih ljekova (za razliku od dece sa normalaim IQ) imogu da ispolje ozbiljne disforijske reakcije (nekada, sa psihomotornom retardacijom), kada im se daju stimulansi. U adolescenciji, hiperaktivnost ima tendenciju da bude zamijenjena smanjenom aktivnošću (oblik koji nije uobičajen za hiperkinetsku decu, normalne inteligencije). Ovaj sindrom je često udružen sa brojnim razvojnim zastojima, bilo specifičnim ili globalnim. Nije poznato do kog stepena je oblik ponašanja funkcija niskog IQ ili funkcija organskog oštećenja mozga.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: