Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

A50.0Rani urođeni simptomatski sifilis - Syphilis praecox symptomatica congenita

 • Uključuje se:
 • Urođeno sifilisno stanje, bilo koje, označeno kao rano ili manifestno, u
 • prve dve godine posle rođenja
 • Syphilis cutanea praecox congenita
 • mucocutanea congenitalis
 • visceralis
 • Laryngitis syphilitica praecox congenita
 • Oculopathia
 • Osteochondropathia
 • Pharyngitis
 • Pneumonia
 • Rhinitis

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: