Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F72Teška duševna zaostalost - Retardatio mentalis gravis

 • Napomena:
 • IQ se kreće, približno, od 20 do 34 (u odraslom životnom dobu, duševni razvoj odgovara uzrastu od 3 do 6 godina). Neophodne su, sigurno, stalna pomoć i njega.
 • Uključuje se:
 • Intellectus subnormalis, gradus majoris

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: