Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F70Laka duševna zaostalost - Retardatio mentalis levis

 • Napomena:
 • IQ se kreće, približno, od 50 do 69 (u odraslom životnom dobu, duševni razvoj odgovara uzrastu od 9 do 12 godina). Uzrokuje, sigurno, neke teškoće učenja u školi. Mnoge odrasle osobe će moći da rade, da održavaju dobre socijalne odnose i da doprinose društvu.
 • Uključuje se:
 • Debilitas mentalis
 • Intellectus levis subnormalis

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: