Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F40.0Agorafobija - Agoraphobia

 • Napomena:
 • Dosta dobro poznata grupa fobija koja obuhvata strah od napuštanja kuće, ulaženja u radnje, strah od gužvi, javnih mesta ili od samostalnog putovanja vozovima, autobusima ili avionima. Panički poremećaj je često slika sadašnje epizode i prošlih epizoda. Depresijski i opsesivni simptomi i socijalne fobije često postoje, kao prateće karakteristike. Izbegavanje fobijskih situacija je često upadljivo i neki fobičari doživljavaju malu anksioznost, jer mogu da izbegavaju svoje fobijske situacije.
 • Uključuje se:
 • Agoraphobia sine disordine panico
 • Disordo panicus cum agoraphobia

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: