Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F32.3Teška depresivna epizoda, sa psihotičnim simptoma - Episodium depressivum grave, cum symptomatis psychoticis

 • Napomena:
 • Teška depresijska epizoda (kao što je opisana u F32.2) u kojoj postoje i halucinacije, sumanutosti, motorna usporenost ili depresijski stupor, tako teški da onemogućavaju normalne socijalne aktivnosti. život može biti ugrožen zbog sklonosti samoubistvu, dehidracije ili gladovanja.Halucinacije i sumanutosti mogu, a ne moraju, biti u skladu sa raspolo ženjem.
 • Uključuje se:
 • Depressio psychotica gradus majoris, episodium singulare
 • psychogenes, episodium singulare
 • Psychosis depressiva,
 • reactiva

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: