Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F31.6Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda mešovita - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens mixtum

 • Napomena:
 • Bolesnik je imao nekada bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku, depresivnu ili mešovitu epizodu i sada ima mešavinu ili brzo smenjivanje manijskih ili depresijskih simptoma
 • Uključuje se:
 • Disordo affectivus bipolaris, rapida cycloides
 • Isključuje se:
 • Episodium affectivum mixtum (singulum) (F38.0)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: