Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F31.3Afektivni bipolarni poremećaj, sadašnja epizoda blaga ili umerena depresija - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens, depressio mitis sive moderata

 • Napomena:
 • Bolesnik je sada depresivan, blago ili umereno (F32.0 ili F32.1), a imao je nekada bar jednu utvrđenu hipomanijsku, manijsku ili mešovitu afektivnu epizodu.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: