Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F31.1Afektivni bipolarni poremećaj, manijačna epizoda bez psihotičkih simptoma - Disordo affectivus bipolaris, episodium currens maniacum sine simptomatis psychoticis

 • Napomena:
 • Bolesnik je sada manijačan, ali bez znakova psihoze (kao F30.1), a bila je nekada bar jedna druga afektivna epizoda (hipomanijska, manijska, depresijska ili mešovita).

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: