Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F31Afektivni bipolarni poremećaj - Disordo affectivus bipolaris

 • Napomena:
 • Poremećaj karakterišu dva ili više puta ponovljene epizode u kojima su bolesnikova raspoloženja i aktivnost značajno poremećeni. Ova smetnja se sastoji, u nekim slučajevima, od povišenja raspoloženja i povećane energije i aktivnosti (hypomania ili mania), a u drugim slučajevima od depresijskog raspoloženja i smanjenja energije i aktivnosti (depressio). Česte epizode samo hipomanije ili manije treba klasifikovati kao bipolarni poremećaj.
 • Uključuje se:
 • Morbus maniacodepressivus
 • Psychosis maniacodepressiva
 • Reactio
 • Isključuje se:
 • Disordo bipolaris, episodium maniacum (F30.-)
 • Cyclothymia (F34.0)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: