Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

F02.8*Demencija u drugim označenim bolestima - Dementia in morbis specificatis, aliis

 • Uključuje se:
 • Dementia cerebrolipoidalis (E75.-†)
 • epileptica (G40.-†)
 • hepatolenticularis (E83.0†)
 • hypercalcaemica (E83.5†)
 • hypothyreoideoismalis (E01.-E03.-)
 • toxica (T36-T65†)
 • neurosyphilitica † (A52.1†)
 • pellagrica (E52†)
 • trypanosomatica (B36.-†, B57.-†)
 • uraemica (N18.5†)
 • deficientiae vitamini B12 (E53.8†)
 • in degeneratione hepatolenticulari (E83.0†)
 • sclerosi multiplici (G35†)
 • lupo erythematoso (M32.-†)
 • polyarteritis nodosa (M30.0†)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: