Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

E00Endemska urođena maloumnost - Cretinismus congenitalis endemicus

 • Napomena:
 • Endemska stanja koja su u vezi sa nedostatkom joda u životnoj sredini i okruženju bilo direktno ili tokom materinstva.Unekim stanjima nema hipotireoidizma, ali su posledica neadekvatnog lučenja hormona štitaste žlezde tokom razvitka ploda. Uticaji faktora sredine mogu biti prisutni. Koristite didatne šifre (E70-E79) da se identifikuju asocirane mentalne retardacije.
 • Isključuje se:
 • Hypothyreosis subclinica (status latens) propter deficientiam iodi (E02)

Podbolesti

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: