Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

D65Rasijano zgrušavanje u krvnim sudovima - Coagulatio intravascularis disseminata

 • Uključuje se:
 • Afibrinogenaemia acquisita
 • Coagulopathia consumens
 • Coagulatio intravascularis diffusa sive disseminata [DIC]
 • Haemorrhagia fibrinolytica acquisita
 • Purpura fibrinolytica
 • fulminans.
 • Isključuje se:
 • Komplikacije pobačaja, vanmaterične i molarne trudnoće (O00-O07, O08.1)
 • trudnoće, porođaja i babinja (O45.-) (O46.-) (O67.-) (O72.3)
 • Coagulatio intravascularis disseminata neonati (P60)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: