Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

D02.3Karcinom ,,in situ” drugih delova sistema za disanje - Carcinoma in situ partium systematis respiratorii aliarum

 • Uključuje se:
 • Carcinoma in situ sinuum accesorium
 • auris mediae
 • cavitatis nasalis
 • Isključuje se:
 • Carcinoma in situ auris externi (D03.2, D04.2)
 • cutis faciei (D03.3, D04.2)
 • nasalis NOS (D09.7)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: