Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

C83.0Ne-folikularni limfom malih B-ćelija - Lymphoma non-folliculare B-microcellulare

 • Uključuje se:
 • Lymphoma lymphoplasmacyticum
 • Lymphoma zone nodalis marginalis
 • splenico
 • non-leucaecum (variatio B-CLL)
 • Isključuje se:
 • Leucaemia lymphoides chronica macroglobulinaemia Valdenström (C88.0)
 • Lymphoma B-cellularum (C84.-)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: