Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

U88Uzročnik otporan na višestruke antibiotike - Agentes resistentes ad antibiotoca multiplicia

 • Napomena:
 • Ova kategorija je za upotrebu kada je uzročnik otporan na dva ili više antibiotika, ali nema dovoljno podataka da se odredi koji antibiotik „najviše doprinosi” glavnom stanju. Treba ga koristiti za primarne tabelarne potrebe kada je zgodnije zaokružiti jednu šifru; u suprotnom, svaki specifičan uzročnik otporan na antibiotike treba da bude šifriran odvojeno.

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: