Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

Z62.0Neodgovarajući roditeljski nadzor i kontrola

 • Uključuje se:
 • Nedostatak saznanja roditelja o tome šta dete radi i gde se nalazi, loša kontrola, nedostatak brige ili odsustvo intervencije kada je dete u rizičnim situacijama

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: