Pretraživanje bolesti po: MKB RSS Registracija

Bolest

Z01.4Ginekološki pregled (opšti)(rutinski)

 • Uključuje se:
 • Papanicolaou test
 • Pregled karlice (godišnji) (periodični)
 • Isključuje se:
 • Pregled ili test na trudnoću (Z32.-)
 • Rutinski pregled radi produženja kontracepcije (Z30.4-Z30.5)

Obavesti

 • 28.03.13

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB)

  Međunarodna klasifikacija bolesti (MKB) predstavlja sistem kategorija u kojoj se metodom generalizacije svrstavaju dijagnoze bolesti i zdravstveno srodnih problema sa reči u šifru što obezbeđuju... više

 • 28.03.13

  Objašnjenja i skraćenice

  Sinonimi: Dijagnostička kategorija pisana drugom latinskom varijantom, ispod nekih osnovnih dijagnoza, šifrira se kao ta dijagnostička kategorija. Sinonimi su pisani isključivo latinskim... više

Odaberite klasifikaciju: